HOẠT ĐỘNG CLB TPT THÁNG 12/2020

 HOẠT ĐỘNG

THÁNG 12  CỦA CLB TPT ĐỘI HUYỆN TÂN HỒNG RA MẮT

“ CLB TƯ VẤN, TRỢ GIÚP TRẺ EM” HUYỆN TÂN HỒNG

NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC.

 

 

Nhằm đánh giá tình hình hoạt động của CLB TPT Đội trong tháng qua và đưa ra phương hướng hoạt động trong tháng tới.

Ngày 11/12/2020, Hội đồng đội huyện Tân Hồng phối hợp với PGD ĐT, huyện Tân Hồng tổ chức họp lệ CLB TPT Đội tháng 12/ 2020 và ra mắt “ CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em” huyện Tân Hồng năm 2020 tại Trường Tiểu học An Phước 1.

Buổi họp lệ CLB TPT và ra mắt “ CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em” có bà Nguyễn Thị Phương Khánh chủ tịch HĐĐ huyện Tân Hồng, ông Trương Khắc Dũng chuyên viên PGD-ĐT huyện Tân Hồng và 34 TPT Đội của các trường trong huyện Tân Hồng tham dự.

Buổi họp lệ CLB TPT và ra mắt “ CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em” diễn ra lúc 9 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại điểm Chính trường TH An Phước 1.

Tại buổi họp các thành viên trong CLB TPT được bà Nguyễn Thị Phương Khánh chủ tịch HĐĐ huyện Tân Hồng, ông Trương Khắc Dũng chuyên viên PGD-ĐT huyện Tân Hồng nhận xét tình hình hoạt động của tháng qua và đề ra phương hướng hoạt động của tháng 12/2020 và ra mắt “ CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em” huyện Tân Hồng năm 2020.

Qua buổi họp các thành viên trong CLB TPT nắm được những mặt làm được trong tháng qua và khắc phục những mặt chưa làm được trong tháng tới.

 

 

 

 

Bà:   Nguyễn Thị Phương Khánh  –  Chủ tịch HĐĐ huyện Tân Hồng

Ông:  Trương Khắc Dũng              – Chuyên viên PGD-ĐT huyện Tân Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi họp lệ CLB TPT và ra mắt “ CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLB TPT ĐỘI CHIA TAY THẦY XINH VÀ THẦY SÁU VỀ HƯU