HỘI NGHỊ CB,CC,VC NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện Công văn số 57/CVLT-LĐLĐ- PGD&ĐT ngày 21/9/2020 của LĐLĐ và Phòng giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021;

Ngày 25 tháng 9 năm 2020 trường TH An Phước 1 tiến hành tổ chức hội nghị. Đến dự Hội nghị có Ông Trương Khắc Dũng chuyên viên PGDĐT Tân Hồng.

IMG_20200925_212048 Nhân buổi hội nghị nhà trường khen thưởng những giáo viên thực hiện đạt chỉ tiêu vận động học sinh tham gia BHYT 100% năm học 2019-2020.

9a3e8cd1f6e9d0468b3018edaf4c059a