Tuần lễ học tập suốt đời

Tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

           Thực hiện theo công văn số 844/PGDĐT v/v hướng dẫn tổ chức tuần lễ hường ứng học tập suốt đời năm 2019

Ngày 01/10/2019, trường Tiểu học An Phước 1 tổ chức buổi tuyên truyền tuần lễ hường ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác hồ vĩ đại cho toàn thể GV và HS.

Buổi tuyên truyền có toàn thể GV và hơn 130 HS của trường tham dự.

Buổi tuyên truyền diễn ra lúc 7 giờ 15, ngày 01 tháng 10 năm 2019, tại điểm Chính trường TH An Phước 1.

Tại buổi tuyên truyền các GV và học sinh được thầy Trần Mạnh Hùng, hiệu trưởng nhà trường thông qua ý nghĩa và tầm quan trọng của Tuần lễ hường ứng học tập suốt đời năm 2019

Qua buổi tuyên truyền giúp GV và HS nắm được ý nghĩa và tầm quan trọng của Tuần lễ hường ứng học tập suốt đời năm 2019, từ đó mà học tập suốt đời theo tấm gương Bác hồ vĩ đại .HTSD3 GV và HS nghe hiệu trưởng tuyên tryền

HTHTSD

Hiệu trưởng phát biểu trong buổi tuyên tryền

GVHTSD

Thầy cô tham gia buổi tuyên truyền

HTSD1

Buổi tuyên tryền kết thúc.