Tuyên truyền điện năm 2019

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong trường học

 

 

Thực hiện theo kế hoạch số 22-KHPH/ĐTN-ĐL-PGD&ĐT Tân Hồng, ngày 20/8/2019  v/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn tiết kiệm, hiệu quả trong trường học năm 2019.

Trường Tiểu học An Phước 1 tổ chức buổi tuyên truyền cho toàn thể GV và HS. Trong buổi tuyên truyền có toàn thể GV và hơn 130 HS của trường tham dự.

Buổi tuyên truyền diễn ra lúc 7 giờ 15, ngày 21 tháng 10 năm 2019, tại điểm Chính trường TH An Phước 1.

Buổi tuyên truyền có ông Trần Tấn Dương – cán bộ huyện Đoàn Tân Hồng, ông Lê Phương Tùng  – CTCĐ phòng Điện lực Tân Hồng, ông Nguyễn Hùng Anh – Chuyên viên phụ trách tiết kiệm điện huyện Tân Hồng, ông Nguyễn Văn Nhị – cán bộ phụ trách an toàn điện huyện Tân Hồng, cùng toàn thể CB-GV và hơn 130 HS của trường tham dự.

Tại buổi tuyên truyền các GV và học sinh được hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn tiết kiệm, hiệu quả. Các HS còn được tham gia trả lời câu hỏi, xử lý một số tình huống xảy ra tai nạn điện.

Qua buổi tuyên truyền giúp GV và HS nắm được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm, hiệu quả trong trường học cũng như ở gia đình.

h1 h2 CB-GV và học sinh tham dự buổi tuyên truyền

h3

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Nhân viên phụ trách tiết kiệm điện huyện Tân Hồng.

h4

Ông Nguyễn Văn Nhị – Cán bộ phụ trách an toàn điện huyện Tân Hồng.

h5

Ông Lê Phương Tùng – CTCĐ Điện lực huyện Tân Hồng – Giao lưu với học sinh.

h6

Hiệu trưởng – Trần Mạnh Hùng và ông Lê Phương Tùng trao quà cho học trả lời đúng câu hỏi giao lưu.